Делегирање Прве нишке лиге
 
Комесар за такмичење: Милан Соколовић, телефон: 060/61-54-310
Комесар за делегирање судија: Саша Николић, телефон: 060/42-88-158
Дисциплински судија: Војислав Марковић, телефон: 069/162-16-50
 Избор кола за преглед:  
Није урађено делегирање за 19 коло