Подаци о клубу

 

ФК Омладинац

 
Председник клуба: Младен Лаѕић  
Телефон: 062/688-687  
Секретар клуба: Владимир Стефановић  
Телефон: 063/73-41-002  
Стандардна боја дресова: црна  
Резервна боја дресова: бела  
Адреса: Горњи Комрен бб  
Место: Горњи Комрен  
Пошта:  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017