Подаци о клубу

 

ФК Омладинац

 
Председник клуба:  
Телефон:  
Секретар клуба: Станко Јовановић  
Телефон: 064/66-54-131  
Стандардна боја дресова: плава, бела  
Резервна боја дресова: зелена  
Адреса:  
Место: Горњи Комрен  
Пошта:  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017