ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ „GRASSROOTS ЛИДЕР“ ЛИЦЕНЦЕ

Mar 02, 2023

 
фото:
Правилником о стручном раду Фудбалског савеза Србије, члан 28., којим се дефинише класификациона структура и обавезан број тренера за одређену такмичарску сезону, а на основу такче 5. поменутог става, утврђено је да Фудбалски савез Ниша испуњава услове за одржавање „GRASSROOTS ЛИДЕР“ ЛИЦЕНЦЕ за тренере. У складу са тим овим путем Вас обавештавамо да су се стекли услови за одржавање „GRASSROOTS ЛИДЕР“ ЛИЦЕНЦЕ.

- „GRASSROOTS ЛИДЕР“ лиценца је намењена тренерима који воде екипе у V и VI рангу такмичења.

- Пријављивање и достављање документације врши се лично у просторијама Фудбалског савеза Ниша, Трг Павла Стојковића 10 или електронским путем на trenerska@fsris.org.rs

- „GRASSROOTS ЛИДЕР“ лиценца је намењена тренерима који воде екипе млађих категорија у V и VI рангу такмичења.

Цена курса едукације износи 20.000 динара према динамици коју утврди Центар за едукацију.

Заинтересовани кандидати су приликом пријављивања у обавези да доставе:

- Попуњену пријаву за курс едукације, можете скинути овде
- Важећи лекарски преглед.
- Изјаву тренера, можете скинути овде – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде.
- Очитану личну карту
- Доказ о уплати курса

Детаљније информације могу се добити на тел. 060 4321 398, Душан Вељковић, председник ОФТФСНИШ