Подаци о клубу

 

ФК Будућност (ПК)

 
Председник клуба: Петровић Момчило  
Телефон: 062/545-008  
Секретар клуба: Маринковић Зоран  
Телефон: 064/44-94-704  
Стандардна боја дресова: Бела  
Резервна боја дресова: Плава  
Адреса: Прва Кутина  
Место: Прва Кутина  
Пошта: 18205 Н.Н Тесла  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2014/2015