Подаци о клубу

 

ФК Морава

 
Председник клуба: Горан Стојановић  
Телефон: 061/400-42-54  
Секретар клуба: Милан Стојановић  
Телефон: 060/83-99-160  
Стандардна боја дресова: црвена  
Резервна боја дресова: бело-црвена  
Адреса:  
Место: Крушце  
Пошта: 18251  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017