Подаци о клубу

 

ФК Мезграја

 
Председник клуба: Младен Јовановић  
Телефон: 061/663-58-03  
Секретар клуба: Миодраг Тодоровић  
Телефон: 064/04-66-439  
Стандардна боја дресова: плава  
Резервна боја дресова: бела  
Адреса: с. Мезграја бб  
Место: Мезграја  
Пошта:  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017