Подаци о клубу

 

ФК Мезграја

 
Председник клуба: Младен Митровић  
Телефон:  
Секретар клуба: Миодраг Тодоровић  
Телефон: 018/460-10-83  
Стандардна боја дресова: плава, бела  
Резервна боја дресова: жута, црвена  
Адреса: Коче Поповића 5  
Место: Мезграја  
Пошта:  
Телефон:  
Факс:  
Mail:  
Web:  
сeзона 2016/2017